Nationell IT-strategi för vård och omsorg

Skrivelse 2005/06:139

Regeringens skrivelse 2005/06:139

Nationell
IT-strategi
för vård och omsorg

Skr.

2005/06:139

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Harpsund den 16 mars 2006

Göran Persson

Ylva Johansson

(Socialdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

Skrivelsen innehåller en redogörelse för en nationell
IT-strategi
för vård och omsorg. Strategin är i första hand inriktad på insatser inom hälso- och sjukvården och den del av omsorgsverksamheterna som angränsar till hälso- och sjukvårdens verksamhet.

Utgångspunkten för insatserna som slås fast i strategin är att IT är ett av de viktigaste verktygen för att förnya och utveckla vård- och omsorgsverksamheterna. Patientsäkerhet, vårdkvalitet och tillgänglighet kan kraftigt förbättras genom användning
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2006-03-20 Bordläggning: 2006-03-20 Hänvisning: 2006-03-21 Motionstid slutar: 2006-04-04

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.