Nordiskt samarbete 2015

Skrivelse 2015/16:90

Regeringens skrivelse 2015/16:90

Nordiskt samarbete 2015

Skr.

2015/16:90

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 17 mars 2016

Stefan Löfven

Kristina Persson

(Utrikesdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redogör regeringen för samarbetet under 2015 mellan de nordiska ländernas regeringar, med huvudsaklig inriktning på verksamheten i Nordiska ministerrådet.

1

Skr. 2015/16:90

Innehållsförteckning

1

Inledning ...........................................................................................

3

2

Grön omställning och klimat.............................................................

4

3

Arbetsmarknad och konkurrenskraft.................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2016-03-21 Bordlagd: 2016-03-22 Hänvisad: 2016-03-23 Motionstid slutar: 2016-04-06

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.