Nordiskt samarbete 2015

Skrivelse 2015/16:90

Regeringens skrivelse 2015/16:90

Nordiskt samarbete 2015

Skr.

2015/16:90

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 17 mars 2016

Stefan Löfven

Kristina Persson

(Utrikesdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redogör regeringen för samarbetet under 2015 mellan de nordiska ländernas regeringar, med huvudsaklig inriktning på verksamheten i Nordiska ministerrådet.

1

Skr. 2015/16:90

Innehållsförteckning

1

Inledning ...........................................................................................

3

2

Grön omställning och klimat.............................................................

4

3

Arbetsmarknad och konkurrenskraft.................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2016-03-21 Bordlagd: 2016-03-22 Hänvisad: 2016-03-23 Motionstid slutar: 2016-04-06