Nordiskt samarbete 2018

Skrivelse 2018/19:90

Regeringens skrivelse 2018/19:90

Nordiskt samarbete 2018

Skr.

2018/19:90

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 14 mars 2019

Stefan Löfven

Ann Linde (Utrikesdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redogör regeringen för samarbetet mellan de nordiska ländernas regeringar under 2018, med huvudsaklig inriktning på verksamheten i Nordiska ministerrådet.

1

Skr. 2018/19:90

2

Innehållsförteckning

1

Inledning ...........................................................................................

3

2

Nordiska ministerrådet......................................................................

4

2.1

Verksamhet under samarbetsministrarna ...........................

5
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

statustext: Skrivelsen bereds i utskott Inlämnad: 2019-03-20 Bordlagd: 2019-03-26 Hänvisad: 2019-03-27 Motionstid slutar: 2019-04-10

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.