Nordiskt samarbete 2019

Skrivelse 2019/20:90

Regeringens skrivelse 2019/20:90

Nordiskt samarbete 2019

Skr.

2019/20:90

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 19 mars 2020

Stefan Löfven

Anna Hallberg (Utrikesdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redogör regeringen för samarbetet mellan de nordiska ländernas regeringar under 2019, med huvudsaklig inriktning på verksamheten i Nordiska ministerrådet.

1

Skr. 2019/20:90

2

Innehållsförteckning

1

Inledning ...........................................................................................

3

2

Norden ska bli världens mest hållbara och integrerade region..........

3

3

Nordiska ministerrådet......................................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

statustext: Skrivelsen bereds i utskott Inlämnad: 2020-03-19 Bordlagd: 2020-03-19 Hänvisad: 2020-03-20 Motionstid slutar: 2020-04-03

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.