Nordiskt samarbete 2022

Skrivelse 2022/23:90

Regeringens skrivelse 2022/23:90

Nordiskt samarbete 2022

Skr.

2022/23:90

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 9 mars 2023

Ulf Kristersson

Jessika Roswall (Utrikesdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redogör regeringen för samarbetet mellan de nordiska regeringarna under 2022, med huvudsaklig inriktning på verksamheten i Nordiska ministerrådet.

1

Skr. 2022/23:90

2

Innehållsförteckning

1

Inledning ...........................................................................................

3

2

Nordiskt samarbete under
covid-19-pandemin
och i ljuset av

Rysslands aggression mot Ukraina ...................................................

3

3

Nordiska ministerrådet......................................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2023-03-20 Bordlagd: 2023-03-21 Hänvisad: 2023-03-22 Motionstid slutar: 2023-04-05

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.