Nordiskt utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiskt samarbete inklusive krisberedskap

Skrivelse 2012/13:112

Regeringens skrivelse 2012/13:112

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 21 mars 2013

Fredrik Reinfeldt

Carl Bildt

(Utrikesdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redogör regeringen för pågående och planerat
utrikes-,
säkerhets- och försvarspolitiskt samarbete inklusive krisberedskap mellan de nordiska länderna.

1

Skr. 2012/13:112

2

Innehållsförteckning

5 Samverkan inom ramen för internationellt multilateralt samarbete 21

3

Skr. 2012/13:112

1 Inledning

Det nordiska samarbetet är av stor vikt för Sverige. Den starka värdegemenskap som Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige delar i frågor som demokratifrämjande, upprätthållande av internationell rätt, inklusive mänskliga rättigheter,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2013-03-22 Bordläggning: 2013-03-26 Hänvisning: 2013-03-27 Motionstid slutar: 2013-04-17

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.