Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2020

Skrivelse 2020/21:130

Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2020

Regeringens skrivelse 2020/21:130

Redovisning av
AP-fondernas
verksamhet t.o.m. Skr.

2020

2020/21:130

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 27 maj 2021

Stefan Löfven

Åsa Lindhagen (Finansdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen lämnar regeringen en redovisning av de allmänna pensions- fondernas
(AP-fondernas)
verksamhet t.o.m. 2020. I redovisningen ingår bl.a. en sammanställning av
AP-fondernas
årsredovisningar för 2020 och en utvärdering av
AP-fondernas
verksamhet sedan 2001. Skrivelsen över- lämnas årligen till riksdagen senast den 1 juni.

Sedan den 1 januari 2019 har
Första–Fjärde

AP-fonderna
ytterligare ett mål för placeringsverksamheten.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2021-05-27 Bordlagd: 2021-05-27 Hänvisad: 2021-05-28 Motionstid slutar: 2021-06-11

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.