Redovisning av den särskilda jämställdhetssatsningen

Skrivelse 2009/10:234

Regeringens skrivelse 2009/10:234

Redovisning av den särskilda jämställdhetssatsningen Skr. 2009/10:234

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 17 juni 2010

Maud Olofsson

Nyamko Sabuni

(Integrations- och jämställdhetsdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

Regeringen har under innevarande mandatperiod genomfört den största satsningen på jämställdhetsområdet som någonsin gjorts i Sverige. Det är en omfattande satsning på att utveckla och förstärka jämställdheten inom alla samhällsområden.

Jämställdhetspolitiken har tillförts 1,6 miljarder kronor för denna särskilda jämställdhetssatsning under åren
2007–2010,
vilket innebär en tiodubbling av resurserna till jämställdhetspolitiken jämfört med tidigare.

I denna skrivelse
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2010-06-23 Bordläggning: 2010-06-23 Hänvisning: 2010-06-28 Motionstid slutar: 2010-10-11