Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2013

Skrivelse 2013/14:240

Regeringens skrivelse 2013/14:240

Redovisning av fördelning av medel från

Skr.

Allmänna arvsfonden under budgetåret 2013

2013/14:240

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 12 juni 2014

Fredrik Reinfeldt

Maria Larsson

(Socialdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I denna skrivelse lämnas en redogörelse för förvaltningen av Allmänna arvsfonden och en redovisning av hur Arvsfondsdelegationen fördelat medel under 2013. Vidare redogör regeringen för sin bedömning av Arvsfondsdelegationens utveckling och verksamhet samt analyserar fördelningen av stöd inom de olika verksamhetsområdena. I skrivelsen anges också områden som enligt regeringens mening bör prioriteras vid kommande fördelning av stöd ur Allmänna arvsfonden.

1

Skr.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2014-06-17 Bordlagd: 2014-06-17 Hänvisad: 2014-06-18 Motionstid slutar: 2014-10-06

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.