Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2017

Skrivelse 2017/18:277

Regeringens skrivelse 2017/18:277

Redovisning av fördelning av medel från

Skr.

Allmänna arvsfonden under budgetåret 2017

2017/18:277

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 20 juni 2018

Ylva Johansson

Annika Strandhäll (Socialdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

Arvsfonden har ett unikt uppdrag i svenskt samhällsliv och civilsamhälle. I denna skrivelse lämnas en redogörelse för förvaltningen av Allmänna arvsfonden och en redovisning av hur Arvsfondsdelegationen fördelat medel från fonden under 2017. Vidare redogör regeringen för sin bedömning av Arvsfondsdelegationens verksamhet och utveckling samt analyserar fördelningen av stöd inom de olika verksamhetsområdena. I skrivelsen anges också områden som enligt regeringens
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2018-06-27 Bordlagd: 2018-06-28 Hänvisad: 2018-08-09 Motionstid slutar: 2018-10-10

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.