Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2018

Skrivelse 2018/19:146

Regeringens skrivelse 2018/19:146

Redovisning av fördelning av medel från

Skr.

Allmänna arvsfonden under budgetåret 2018

2018/19:146

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 19 juni 2019

Stefan Löfven

Lena Hallengren (Socialdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I denna skrivelse lämnas en redogörelse av förvaltningen av Allmänna arvsfonden och en redovisning av hur Arvsfondsdelegationen fördelat medel från fonden under 2018. Vidare redogör regeringen för sin bedömning av Arvsfondsdelegationens verksamhet och utveckling samt analyserar fördelningen av stöd inom de olika verksamhetsområdena. I skrivelsen anges också områden som enligt regeringens mening bör prioriteras vid kommande fördelning av stöd från Allmänna arvsfonden.

1

Skr.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

statustext: Skrivelsen bereds i utskott Inlämnad: 2019-06-26 Bordlagd: 2019-08-29 Hänvisad: 2019-09-05 Motionstid slutar: 2019-09-25

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.