Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2019

Skrivelse 2019/20:180

Regeringens skrivelse 2019/20:180

Redovisning av fördelning av medel från

Skr.

Allmänna arvsfonden under budgetåret 2019

2019/20:180

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 17 juni 2020

Stefan Löfven

Lena Hallengren (Socialdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I denna skrivelse lämnas en redogörelse av förvaltningen av Allmänna arvsfonden och en redovisning av hur Arvsfondsdelegationen fördelat stöd från fonden under 2019. Vidare redogör regeringen för sin bedömning av Arvsfondsdelegationens verksamhet och utveckling samt analyserar fördelningen av stöd inom olika områden. I skrivelsen anges också områden som enligt regeringen bör prioriteras vid kommande fördelning av stöd från Allmänna arvsfonden.

1

Skr. 2019/20:180
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

statustext: Skrivelsen bereds i utskott Inlämnad: 2020-06-24 Bordlagd: 2020-06-29 Hänvisad: 2020-06-30 Motionstid slutar: 2020-09-23

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.