Redovisning av skatteutgifter 2019

Skrivelse 2018/19:98

Regeringens skrivelse

2018/19:98

Redovisning av skatteutgifter 2019

Regeringens skrivelse

2018/19:98

Redovisning av skatteutgifter 2019

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 5 april 2019

Stefan Löfven

Per Bolund (Finansdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I denna skrivelse redogör regeringen för skatteutgifter, dvs. effekten på skatteintäkterna av särregler i skattelagstiftningen. Därmed ges ett bredare underlag för prioritering mellan olika stöd och satsningar i statsbudgeten. Skrivelsen innehåller fyra delar. I den första delen beskrivs den jämförelsenorm och de beräkningsmetoder som används i redovisningen. Första delen innehåller också en sammanfattning av skatteutgifterna för 2019. I del två diskuteras skatteutgifter
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2019-04-10 Bordlagd: 2019-04-10 Hänvisad: 2019-04-11 Motionstid slutar: 2019-04-25