Redovisning av skatteutgifter

Skrivelse 2009/10:195

Regeringens skrivelse 2009/10:195

Redovisning av skatteutgifter 2010

Regeringens skrivelse 2009/10:195

Redovisning av skatteutgifter 2010

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 8 april 2010

Fredrik Reinfeldt

Anders Borg

(Finansdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I denna skrivelse redogör regeringen för effekten på skatteintäkterna av de utgifter som tas via skattesystemet, s.k. skatteutgifter. Därmed ges ett bredare underlag för prioritering mellan olika stöd och satsningar i statsbudgeten. Skrivelsen inleds med ett förklarande kapitel, bl.a. med behandling av den jämförelsenorm som används för redovisningen. Vidare ges även en kort redogörelse för skatteutgifter och samhällsekonomisk effektivitet. Därefter presenteras
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2010-04-15 Bordläggning: 2010-04-15 Hänvisning: 2010-04-16 Motionstid slutar: 2010-04-30

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.