Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2022

Skrivelse 2022/23:75

Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2022

Regeringens skrivelse 2022/23:75

Riksdagens skrivelser till regeringen

Skr.

– åtgärder under 2022

2022/23:75

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 9 mars 2023

Ulf Kristersson

Jessika Roswall (Statsrådsberedningen)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen lämnar regeringen en redovisning av vilka åtgärder regeringen har vidtagit med anledning av de riksdagsskrivelser som överlämnats till regeringen. Redovisningen omfattar huvudsakligen åtgärder under tiden

1
januari–31
december 2022. Dessutom lämnar regeringen vissa uppgifter om antalet gällande författningar.

1

Skr. 2022/23:75

2

Innehållsförteckning

1

Inledning ...............................................................................................

3

2
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen är inlämnad

Händelser

Inlämnad: 2023-03-14 Bordlagd: 2023-03-14 Hänvisad: 2023-03-15 Motionstid slutar: 2023-03-29

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.