Riksrevisionens rapport klimat för pengarna

Skrivelse 2013/14:209

Regeringens skrivelse 2013/14:209

Riksrevisionens rapport om klimat för pengarna Skr. 2013/14:209

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 3 april 2014

Fredrik Reinfeldt

Eskil Erlandsson

(Miljödepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av Riksrevisionens iakttagelser i rapporten Klimat för pengarna? Granskningar inom klimatområdet
2009–2012
(RIR 2013:19) samt vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av rapporten.

1

Skr. 2013/14:209

Innehållsförteckning

1 Ärendet och dess beredning ..............................................................

3

2 Riksrevisionens iakttagelser..............................................................

3

2.1

Övergripande
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2014-04-03 Bordläggning: 2014-04-03 Hänvisning: 2014-04-04 Motionstid slutar: 2014-04-22

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.