Riksrevisionens rapport om administrationen i statliga myndigheter

Skrivelse 2020/21:218

Regeringens skrivelse 2020/21:218

Riksrevisionens rapport om administrationen i

Skr.

statliga myndigheter

2020/21:218

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 2 september 2021

Stefan Löfven

Lena Micko (Finansdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I denna skrivelse redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser och rekommendationer som Riksrevisionen har gjort i rapporten Administrationen i statliga myndigheter – en verksamhet i förändring (RiR 2021:3). Riksrevisionens övergripande slutsats är att de åtgärder som regeringen har vidtagit inte är tillräckliga för att säkerställa en bra balans mellan administration och kärnverksamhet. I rapporten lämnar Riksrevisionen rekommendationer om digitaliseringen av myndigheternas
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2021-09-09 Bordlagd: 2021-09-09 Hänvisad: 2021-09-13 Motionstid slutar: 2021-09-29

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.