Riksrevisionens rapport om Arbetsförmedlingens matchningsarbete

Skrivelse 2019/20:46

Regeringens skrivelse 2019/20:46

Riksrevisionens rapport om

Skr.

Arbetsförmedlingens matchningsarbete

2019/20:46

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 14 november 2019

Stefan Löfven

Eva Nordmark (Arbetsmarknadsdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av Riksrevisionens iakttagelser och rekommendation i rapporten Arbetsförmedlingens matchningsarbete – svag kunskapsbas och brister i styrningen (RiR 2019:18).

Regeringen instämmer i Riksrevisionens bedömning att det finns risk för bristande effektivitet och likvärdighet i Arbetsförmedlingens matchningsarbete. Regeringen delar även Riksrevisionens bedömning att

Arbetsförmedlingens verksamhet med arbetsmarknadspolitiska
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2019-11-19 Bordlagd: 2019-11-19 Hänvisad: 2019-11-20 Motionstid slutar: 2019-12-04

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.