Riksrevisionens rapport om arbetsförmedlingens tjänst Stöd och matchning

Skrivelse 2020/21:39

Regeringens skrivelse 2020/21:39

Riksrevisionens rapport om Arbets-

Skr.

förmedlingens tjänst Stöd och matchning

2020/21:39

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 29 oktober 2020

Stefan Löfven

Eva Nordmark (Arbetsmarknadsdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

Riksrevisionen har granskat om Arbetsförmedlingens tjänst Stöd och matchning (STOM) ger förutsättningar för att deltagarna så snabbt som möjligt ska komma i arbete eller påbörja studier. Granskningens resultat presenteras i rapporten Stöd och matchning – ett valfrihetssystem för arbetssökande (RiR 2020:13).

Riksrevisionens övergripande slutsats är att Arbetsförmedlingen i flera delar har utformat valfrihetssystemet för STOM så att det ger deltagarna goda förutsättningar
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

statustext: Skrivelsen bereds i utskott Inlämnad: 2020-11-04 Bordlagd: 2020-11-04 Hänvisad: 2020-11-05 Motionstid slutar: 2020-11-19

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.