Riksrevisionens rapport om arbetssökande över 55 år

Skrivelse 2021/22:13

Regeringens skrivelse 2021/22:13

Riksrevisionens rapport om arbetssökande över

Skr.

55 år

2021/22:13

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 16 september 2021

Stefan Löfven

Eva Nordmark (Arbetsmarknadsdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

Skrivelsen innehåller regeringens bedömning och åtgärder med anledning av Riksrevisionens rapport Arbetssökande över 55 år – regeringen och Arbetsförmedlingens styrning och prioriteringar (RiR 2021:06).

Riksrevisionens övergripande bedömning är att regeringens och Arbetsförmedlingens styrning försvårar ett effektivt arbete för att arbetssökande över 55 år ska återgå i arbete.

Regeringen anser att en mindre omfattande målgruppsstyrning skulle ge Arbetsförmedlingen större möjligheter
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2021-09-21 Bordlagd: 2021-09-21 Hänvisad: 2021-09-22 Motionstid slutar: 2021-10-06

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.