Riksrevisionens rapport om att styra självständiga lärosäten

Skrivelse 2011/12:170

Riksrevisionens rapport om att styra självständiga lärosäten

Regeringens skrivelse 2011/12:170

Riksrevisionens rapport

Skr.

om att styra självständiga lärosäten

2011/12:170

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm 30 augusti 2012

Fredrik Reinfeldt

Jan Björklund

(Utbildningsdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

Skrivelsen innehåller regeringens bedömningar med anledning av Riksrevisionens granskningsrapport Att styra självständiga lärosäten (RiR 2012:4).

Regeringen konstaterar att resurstilldelningssystemets princip, att tilldelningen för utbildning på grundnivå och avancerad nivå baseras på studenternas efterfrågan, i grunden fungerar bra och bör behållas. Vidare anser regeringen att systemet varken premierar eller
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2012-09-13 Bordläggning: 2012-09-13 Hänvisning: 2012-09-18 Motionstid slutar: 2012-10-03