Riksrevisionens rapport om bostadsbidraget - ur ett fördelnings- och arbetsmarknadsperspektiv

Skrivelse 2017/18:30

Regeringens skrivelse 2017/18:30

Riksrevisionens rapport om bostadsbidraget – ur Skr.

ett fördelnings- och arbetsmarknadsperspektiv 2017/18:30

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 19 oktober 2017

Ylva Johansson

Annika Strandhäll

(Socialdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser som Riksrevisionen har gjort i rapporten Bostadsbidraget – ur ett fördelnings- och arbetsmarknadsperspektiv (RiR 2017:9).

Regeringen delar Riksrevisionens bedömning att det finns anledning att se över bostadsbidraget men anser att det bör ske i ett större samman­ hang. Regeringen har aviserat att den avser att göra en översyn av bostadsbidraget eftersom det finns behov av att modernisera
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2017-10-24 Bordlagd: 2017-10-24 Hänvisad: 2017-10-25 Motionstid slutar: 2017-11-08