Riksrevisionens rapport om den officiella statistiken

Skrivelse 2014/15:141

Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2015-09-09 Bordlagd: 2015-09-10 Hänvisad: 2015-09-15 Motionstid slutar: 2015-09-30

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.