Riksrevisionens rapport om effekter av förändrade regler för deltidsarbetslösa

Skrivelse 2013/14:252

Regeringens skrivelse 2013/14:252

Riksrevisionens rapport om effekter av

Skr.

förändrade regler för deltidsarbetslösa

2013/14:252

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 11 september 2014

Fredrik Reinfeldt

Lena Adelsohn Liljeroth

(Arbetsmarknadsdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

Riksrevisionen har granskat om syftena med förändringen av villkoren i arbetslöshetsförsäkringen för deltidsarbetslösa har uppfyllts. Förändringen infördes den 7 april 2008. Riksrevisionen har främst med kvantitativa men även kvalitativa metoder utvärderat om regeringens målsättning med förändringen har uppnåtts i termer av sysselsättningseffekter och aviserade utgiftsminskningar.

Regeringen har i ett tilläggsdirektiv (dir. 2012:90)
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2014-09-16 Bordlagd: 2014-09-29 Hänvisad: 2014-09-30 Motionstid slutar: 2014-10-14

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.