Riksrevisionens rapport om effektiviteten i statens arbete med att motverka bidragsbrott

Skrivelse 2011/12:30

Regeringens skrivelse 2011/12:30

Riksrevisionens rapport om effektiviteten i statens arbete med att motverka bidragsbrott

Regeringens skrivelse 2011/12:30

Riksrevisionens rapport om effektiviteten i statens

Skr.

arbete med att motverka bidragsbrott

2011/12:30

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 17 november 2011

Fredrik Reinfeldt

Anders Borg

(Finansdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning med anledning av Riksrevisionens granskningsrapport Vad blev det av de misstänkta bidragsbrotten? (RiR 2011:20). Vidare redovisar regeringen vilka åtgärder som vidtagits eller avses att vidtas med anledning av rapporten.

1

Innehållsförteckning

Skr. 2011/12:30

1
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2011-11-30 Bordläggning: 2011-11-30 Hänvisning: 2011-12-01 Motionstid slutar: 2011-12-15

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.