Riksrevisionens rapport om effektiviteten i förmedlingsverksamheten

Skrivelse 2019/20:192

Regeringens skrivelse 2019/20:192

Riksrevisionens rapport om effektiviteten i

Skr.

förmedlingsverksamheten

2019/20:192

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 25 juni 2020

Stefan Löfven

Eva Nordmark (Arbetsmarknadsdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

Riksrevisionen har granskat om det finns skillnader mellan olika arbetsförmedlares arbetssätt och resultat som innebär att det finns effektiviseringspotential i förmedlingsverksamheten. Granskningens resultat presenteras i rapporten Effektiviteten i förmedlingsverksamheten

–förmedlarnas attityder och arbetssätt har betydelse (RiR 2020:5). Granskningen visar bland annat att arbetsförmedlare med en positiv attityd till arbetssätt som ska främja sökaktivitet är mer framgångsrika
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

statustext: Skrivelsen bereds i utskott Inlämnad: 2020-06-30 Bordlagd: 2020-08-20 Hänvisad: 2020-08-27 Motionstid slutar: 2020-09-23

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.