Riksrevisionens rapport om ej verkställda beslut - rapporteringsskyldighet och särskild avgift i SoL och LSS

Skrivelse 2019/20:61

Regeringens skrivelse 2019/20:61

Riksrevisionens rapport om ej verkställda beslut

Skr.

– rapporteringsskyldighet och särskild avgift i

2019/20:61

SoL och LSS

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 17 december 2019

Stefan Löfven

Lena Hallengren (Socialdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

Riksrevisionen har granskat reglerna om kommunernas skyldighet att

rapportera ej verkställda beslut och särskild avgift i socialtjänstlagen

(2001:453) och lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktions-

hindrade. Resultatet av granskningen har redovisats i rapporten Ej verk-

ställda beslut – rapporteringsskyldighet och särskild avgift i SoL och LSS

(RiR 2019:23).

I skrivelsen redovisar regeringen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

statustext: Skrivelsen bereds i utskott Inlämnad: 2019-12-20 Bordlagd: 2019-12-20 Hänvisad: 2020-01-14 Motionstid slutar: 2020-01-17

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.