Riksrevisionens rapport om erfarenheter av OPS-lösningen för Arlandabanan

Skrivelse 2016/17:20

Regeringens skrivelse 2016/17:20

Riksrevisionens rapport om erfarenheter av

Skr.

OPS-lösningen
för Arlandabanan

2016/17:20

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 13 oktober 2016

Stefan Löfven

Anna Johansson

(Näringsdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser och slutsatser som Riksrevisionen har gjort i rapporten Erfarenheter av OPS- lösningen för Arlandabanan (RiR 2016:3). Vidare redovisar regeringen vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av rapporten.

1

Skr. 2016/17:20

Innehållsförteckning

1

Ärendet och dess beredning ..............................................................

3

2

Riksrevisionens iakttagelser..............................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2016-10-19 Bordlagd: 2016-10-20 Hänvisad: 2016-10-21 Motionstid slutar: 2016-11-04

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.