Riksrevisionens rapport om exportkontrollen av krigsmateriel

Skrivelse 2016/17:160

Regeringens skrivelse 2016/17:160

Riksrevisionens rapport om exportkontrollen av

Skr.

krigsmateriel

2016/17:160

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 4 maj 2017

Stefan Löfven

Morgan Johansson

(Utrikesdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redogör regeringen för sina bedömningar och åtgärder med anledning av iakttagelserna och rekommendationerna i Riksrevisionens rapport Exportkontrollen av krigsmateriel (RiR 2017:2). Syftet med Riksrevisionens granskning var att undersöka om exportkontrollen av krigsmateriel sker på ett effektivt sätt och fungerar som avsett.

Riksrevisionens övergripande slutsats är att Inspektionen för strategiska produkter (ISP) förefaller ha ett fungerande arbetssätt. Riksrevisionen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2017-05-10 Bordlagd: 2017-05-10 Hänvisad: 2017-05-11 Motionstid slutar: 2017-05-26

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.