Riksrevisionens rapport om föråldrade it-system i statsförvaltningen

Skrivelse 2019/20:82

Regeringens skrivelse 2019/20:82

Riksrevisionens rapport om föråldrade
it-system

Skr.

i statsförvaltningen

2019/20:82

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 11 februari 2020

Stefan Löfven

Anders Ygeman (Infrastrukturdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning med anledning av Riksrevisionens iakttagelser och rekommendationer i rapporten Föråldrade
it-system
– hinder för en effektiv digitalisering (RiR 2019:28).

Riksrevisionens övergripande iakttagelse är att det finns föråldrade itsystem hos ett stort antal myndigheter och att den bilden tidigare inte har varit känd av statsförvaltningen som helhet. Flertalet myndigheter har enligt Riksrevisionen inte gjort tillräckligt
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2020-02-11 Bordlagd: 2020-02-11 Hänvisad: 2020-02-12 Motionstid slutar: 2020-02-26

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.