Riksrevisionens rapport om försäljningarna av statens aktier i Nordea

Skrivelse 2018/19:49

Regeringens skrivelse 2018/19:49

Riksrevisionens rapport om försäljningarna av

Skr.

statens aktier i Nordea

2018/19:49

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 28 februari 2019

Stefan Löfven

Ibrahim Baylan (Näringsdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de slutsatser och rekommendationer som Riksrevisionen har gjort i rapporten Försäljningarna av statens aktier i Nordea (RiR 2018:29). Vidare redovisar regeringen vilka åtgärder som regeringen vidtagit med anledning av rapporten.

I och med denna skrivelse anser regeringen att Riksrevisionens rapport är slutbehandlad.

1

Skr. 2018/19:49

Innehållsförteckning

1

Ärendet och dess beredning ..............................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2019-03-07 Bordlagd: 2019-03-07 Hänvisad: 2019-03-08 Motionstid slutar: 2019-03-22