Riksrevisionens rapport om förvaltningen av förvalsalternativet i premiepensionssystemet

Skrivelse 2013/14:109

Regeringens skrivelse 2013/14:109

Riksrevisionens rapport om förvaltningen av

Skr.

förvalsalternativet i premiepensionssystemet

2013/14:109

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 27 februari 2014

Fredrik Reinfeldt

Lena Adelsohn Liljeroth

(Finansdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

Riksrevisionen har i rapporten Sjunde
AP-fonden
– svarar förvaltningen av premiepensionen mot spararnas krav? (RiR 2013:14) redovisat sin granskning av förvaltningen av det statliga förvalsalternativet i premiepensionssystemet.

Riksrevisionen riktar i sin rapport kritik mot Sjunde
AP-fondens
mål och placeringsinriktning samt dess interna styrning och kontroll. Sjunde
AP-fonden
rekommenderas bl.a. att komplettera målformuleringen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2014-03-05 Bordläggning: 2014-03-05 Hänvisning: 2014-03-06 Motionstid slutar: 2014-03-20

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.