Riksrevisionens rapport om grundsärskolans kunskapsuppdrag

Skrivelse 2019/20:39

Regeringens skrivelse 2019/20:39

Riksrevisionens rapport om grundsärskolans

Skr.

kunskapsuppdrag

2019/20:39

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 7 november 2019

Stefan Löfven

Anna Ekström (Utbildningsdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

Skrivelsen innehåller regeringens bedömningar med anledning av Riksrevisionens granskningsrapport Grundsärskolans kunskapsuppdrag – styrning, stöd och uppföljning.

Riksrevisionens övergripande slutsats är att grundsärskolans behov inte tillgodosetts tillräckligt i de statliga insatserna för att styra, stödja och följa upp.

Riksrevisionen rekommenderar Statens skolverk att

•se till att lärare i grundsärskolan får tillräckligt stöd för att kunna bedöma elevernas kunskaper,

•utveckla
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

statustext: Skrivelsen bereds i utskott Inlämnad: 2019-11-11 Bordlagd: 2019-11-12 Hänvisad: 2019-11-13 Motionstid slutar: 2019-11-27

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.