Riksrevisionens rapport om holdingbolag vid universitet och högskolor

Skrivelse 2019/20:199

Regeringens skrivelse 2019/20:199

Riksrevisionens rapport om holdingbolag

Skr.

vid universitet och högskolor

2019/20:199

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 27 augusti 2020

Stefan Löfven

Matilda Ernkrans

(Utbildningsdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

Skrivelsen innehåller regeringens bedömningar och åtgärder med anledning av Riksrevisionens granskningsrapport Holdingbolag vid lärosätena

–brister i styrning och förvaltning (RiR 2020:4). Holdingbolag har funnits sedan
1990-talet.
I rapporten konstaterar Riksrevisionen att regeringen inte har styrt lärosätena så att de har fått förutsättningar för en aktiv och professionell förvaltning av holdingbolagen, med värdeskapande som övergripande mål. Riksrevisionen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen är inlämnad

Händelser

statustext: Skrivelsen är inlämnad Inlämnad: 2020-09-04 Bordlagd: 2020-09-08 Hänvisad: 2020-09-09 Motionstid slutar: 2020-09-23

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.