Riksrevisionens rapport om investeringsstödet till särskilda boenden för äldre

Skrivelse 2018/19:34

Regeringens skrivelse 2018/19:34

Riksrevisionens rapport om investeringsstödet

Skr.

till särskilda boenden för äldre

2018/19:34

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 10 januari 2019

Stefan Löfven

Lena Hallengren (Socialdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser som Riksrevisionen har gjort i rapporten Oklara effekter av investeringsstödet till byggande av särskilt boende för äldre (RiR 2018:24).

Regeringen välkomnar granskningen av investeringsstödet. Regeringen delar Riksrevisionens bedömning att utvecklingen av behov och tillgång till särskilt boende behöver följas upp så att det finns en gemensam bild av läget med kommunerna. Det kan finnas behov
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2019-01-16 Bordlagd: 2019-01-16 Hänvisad: 2019-01-17 Motionstid slutar: 2019-01-31

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.