Riksrevisionens rapport om konsumentskyddet på det finansiella området

Skrivelse 2019/20:128

Regeringens skrivelse 2019/20:128

Riksrevisionens rapport om konsumentskyddet

Skr.

på det finansiella området

2019/20:128

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 26 mars 2020

Stefan Löfven

Per Bolund (Finansdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

Riksrevisionen har i rapporten Konsumentskyddet på det finansiella området – förutsättningar och statlig tillsyn (RiR 2019:32) redovisat sin granskning av statens tillsyn kopplat till konsumentskyddande regelverk på det finansiella området. Rapporten berör Finansinspektionen, Konsumentverket och Pensionsmyndigheten. Granskningen syftar till att undersöka om regeringen, Finansinspektionen och Konsumentverket har skapat förutsättningar för att tillsynen ska kunna bidra till ett
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

statustext: Skrivelsen bereds i utskott Inlämnad: 2020-03-26 Bordlagd: 2020-03-31 Hänvisad: 2020-04-01 Motionstid slutar: 2020-04-15

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.