Riksrevisionens rapport om lärosätenas lokalförsörjning

Skrivelse 2018/19:21

Regeringens skrivelse 2018/19:21

Riksrevisionens rapport om lärosätenas

Skr.

lokalförsörjning

2018/19:21

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 29 november 2018

Stefan Löfven

Helene Hellmark Knutsson (Utbildningsdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

Riksrevisionen har granskat lärosätenas lokalförsörjning, regeringens styrning av lärosätenas lokalförsörjning och Akademiska Hus AB:s arbete med att tillhandahålla lokaler för lärosätena.

Enligt Riksrevisionen har det under åren
2004–2016
skett en effektivisering av lokalnyttjandet på lärosätena vilket framgår av att antalet kvadratmeter per helårsstudent och anställd har minskat för lärosätena som helhet. Riksrevisionens bedömning är att regeringens styrning
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2018-12-07 Bordlagd: 2018-12-10 Hänvisad: 2018-12-11 Motionstid slutar: 2019-01-18

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.