Riksrevisionens rapport om livsmedels- och läkemedelsförsörjning - samhällets säkerhet och viktiga funktioner

Skrivelse 2017/18:283

Regeringens skrivelse 2017/18:283

Riksrevisionens rapport om livsmedels- och Skr.

läkemedelsförsörjning – samhällets säkerhet och 2017/18:283 viktiga samhällsfunktioner

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 30 augusti 2018

Margot Wallström

Morgan Johansson (Justitiedepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

Riksrevisionen har granskat om det finns tydliga förutsättningar för att bidra till robusta samhällsfunktioner och om sådana åtgärder har vidtagits. Granskningen har varit inriktad mot livsmedels- och läkemedelsförsörjning. Riksrevisionen rekommenderar regeringen att

klargöra mål, krav och ansvar, att förtydliga de samordningsuppdrag som

Livsmedelsverket och Socialstyrelsen har samt att säkerställa att

samverkan
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2018-09-04 Bordlagd: 2018-09-24 Hänvisad: 2018-09-25 Motionstid slutar: 2018-10-10

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.