Riksrevisionens rapport om nationellt försvar på regional nivå

Skrivelse 2018/19:28

Regeringens skrivelse 2018/19:28

Riksrevisionens rapport om nationellt försvar

Skr.

på regional nivå

2018/19:28

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 12 december 2018

Stefan Löfven

Peter Hultqvist (Försvarsdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

Denna skrivelse har utarbetats med anledning av Riksrevisionens rapport Nationellt försvar på regional nivå – de regionala stabernas roll och ansvar (RiR 2018:14). Riksrevisionen har granskat om Försvarsmaktens regionala staber har förutsättningar att lösa sina huvuduppgifter och om arbetet sker på ett ändamålsenligt sätt.

Riksrevisionens sammanvägda bedömning är att riksdagens och regeringens övergripande målsättning uppfylls, det vill säga att de regionala stabernas arbete
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2018-12-17 Bordlagd: 2018-12-17 Hänvisad: 2018-12-18 Motionstid slutar: 2019-01-18

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.