Riksrevisionens rapport om öppna jämförelser i socialtjänsten

Skrivelse 2021/22:38

Regeringens skrivelse 2021/22:38

Riksrevisionens rapport om öppna jämförelser i

Skr.

socialtjänsten

2021/22:38

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 28 oktober 2021

Stefan Löfven

Lena Hallengren (Socialdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redovisar regeringen de iakttagelser som Riksrevisionen har gjort i rapporten Öppna jämförelser i socialtjänsten – begränsat bidrag till god kvalitet (RiR 2021:17).

Riksrevisionen har granskat öppna jämförelser i socialtjänsten. Öppna jämförelser ger ett visst, men begränsat, bidrag till en mer jämlik socialtjänst av god kvalitet, enligt Riksrevisionens slutsatser av granskningen. Riksrevisionen rekommenderar att Socialstyrelsen gör en kritisk översyn av indikatorerna
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2021-11-01 Bordlagd: 2021-11-04 Hänvisad: 2021-11-09 Motionstid slutar: 2021-11-19

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.