Riksrevisionens rapport om regeringens styrning av affärsverken

Skrivelse 2017/18:297

Regeringens skrivelse 2017/18:297

Riksrevisionens rapport om regeringens styrning Skr.

av affärsverken

2017/18:297

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 23 augusti 2018

Stefan Löfven

Tomas Eneroth (Näringsdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de slutsatser och rekommendationer som Riksrevisionen har gjort i rapporten Regeringens styrning av affärsverken (RiR 2018:5). Vidare redovisar regeringen vilka åtgärder som regeringen avser att vidta med anledning av rapporten.

1

Skr. 2017/18:297

2

Innehållsförteckning

1

Ärendet och dess beredning ..............................................................

3

2

Riksrevisionens slutsatser och rekommendationer
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2018-09-05 Bordlagd: 2018-09-24 Hänvisad: 2018-09-25 Motionstid slutar: 2018-10-10