Riksrevisionens rapport om regeringens styrning av kulturområdets institutioner

Skrivelse 2019/20:6

Riksrevisionens rapport om regeringens styrning av kulturområdets institutioner

Regeringens skrivelse 2019/20:6

Riksrevisionens rapport om regeringens

Skr.

styrning av kulturområdets institutioner

2019/20:6

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 19 september 2019

Stefan Löfven

Per Bolund (Kulturdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av Riksrevisionens iakttagelser i rapporten Konsten att styra – regeringens styrning av kulturområdets institutioner (RiR 2019:10). Riksrevisionens samlade bedömning är att regeringens styrning har blivit tydligare, att styrningen präglas av långsiktighet, men att den inte är tillräckligt anpassad till institutionernas olika verksamhetsformer.

Riksrevisionen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

statustext: Skrivelsen bereds i utskott Inlämnad: 2019-09-24 Bordlagd: 2019-09-24 Hänvisad: 2019-09-26 Motionstid slutar: 2019-10-09

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.