Riksrevisionens rapport om regeringens underlag till riksdagen under pandemin

Skrivelse 2022/23:29

Regeringens skrivelse 2022/23:29

Riksrevisionens rapport om regeringens

Skr.

underlag till riksdagen under pandemin

2022/23:29

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 8 december 2022

Ulf Kristersson

Elisabeth Svantesson (Finansdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser och rekommendationer som Riksrevisionen har redovisat i rapporten Regeringens underlag till riksdagen under pandemin – extra ändringsbudgetar 2020 och 2021 (RiR 2022:16). Riksrevisionens övergripande slutsats är att regeringen utformade de extra propositionerna med förslag till ändringar i statens budget under 2020 och 2021 på ett ändamålsenligt sätt, givet omständigheterna. Riksrevisionen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2022-12-15 Bordlagd: 2022-12-15 Hänvisad: 2022-12-16 Motionstid slutar: 2023-01-20

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.