Riksrevisionens rapport om riktade utbyggnadsuppdrag till universitet och högskolor

Skrivelse 2020/21:213

Regeringens skrivelse 2020/21:213

Riksrevisionens rapport om riktade

Skr.

utbyggnadsuppdrag till universitet och

2020/21:213

högskolor

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 17 juni 2021

Stefan Löfven

Matilda Ernkrans

(Utbildningsdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

Skrivelsen innehåller regeringens bedömning med anledning av Riksrevisionens rapport Riktade utbyggnadsuppdrag till universitet och högskolor

–regeringens styrning genom utformning och uppföljning (RiR 2021:1). Riksrevisionen har granskat om regeringens styrning av riktade utbyggnadsuppdrag till lärosäten på ett effektivt sätt bidrar till bättre kompetensförsörjning inom bristyrken. Riksrevisionens övergripande slutsats är att den inte har
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2021-06-23 Bordlagd: 2021-06-23 Hänvisad: 2021-06-28 Motionstid slutar: 2021-09-29

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.