Riksrevisionens rapport om säkerhetsarbetet i de statliga centralmuseernas samlingsförvaltning

Skrivelse 2018/19:129

Regeringens skrivelse 2018/19:129

Riksrevisionens rapport om säkerhetsarbetet i de Skr.

statliga centralmuseernas samlingsförvaltning

2018/19:129

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 29 maj 2019

Stefan Löfven

Amanda Lind (Kulturdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av Riksrevisionens iakttagelser och rekommendationer i rapporten Bevara samlingarna – säkerhetsarbetet i de statliga centralmuseernas samlingsförvaltning (RiR 2019:5). Riksrevisionens övergripande slutsats är att centralmuseerna bedriver ett säkerhetsarbete som inte i tillräcklig utsträckning garanterar en rimlig grad av säkerhet för föremålen i samlingarna och att Riksantikvarieämbetet kan göra mer för att
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

statustext: Skrivelsen bereds i utskott Inlämnad: 2019-06-04 Bordlagd: 2019-06-04 Hänvisad: 2019-06-05 Motionstid slutar: 2019-09-18

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.