Riksrevisionens rapport om Skolverkets och Skolinspektionens arbete mot otillåten spridning av nationella prov

Skrivelse 2018/19:110

Regeringens skrivelse 2018/19:110

Riksrevisionens rapport om Skolverkets och Skr.

Skolinspektionens arbete mot otillåten spridning 2018/19:110 av nationella prov

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 11 april 2019

Stefan Löfven

Anna Ekström (Utbildningsdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

Riksrevisionen har granskat Statens skolverks och Statens skolinspektions

arbete mot otillåten spridning av nationella prov under perioden 2015 till

och med augusti 2018. Med otillåten spridning avses att nationella prov

som omfattas av sekretess har hanterats felaktigt och blivit kända i förväg.

Enligt Riksrevisionens granskning har det funnits brister i Skolverkets

arbete med att förebygga och hantera risker för otillåten
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

statustext: Skrivelsen bereds i utskott Inlämnad: 2019-04-11 Bordlagd: 2019-04-11 Hänvisad: 2019-04-12 Motionstid slutar: 2019-04-26

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.