Riksrevisionens rapport om statens ansvar för veterinär service

Skrivelse 2020/21:223

Regeringens skrivelse

2020/21:223

Riksrevisionens rapport om statens ansvar för

Skr.

veterinär service

2020/21:223

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 9 september 2021

Stefan Löfven

Ibrahim Baylan (Näringsdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning med anledning av Riksrevisionens iakttagelser och rekommendationer i rapporten Statens ansvar för veterinär service – Jordbruksverkets styrning och genomförande (RiR 2021:4). Regeringen välkomnar Riksrevisionens granskning av om arbetet med att säkerställa tillgången till veterinär service bedrivs ändamålsenligt och effektivt. Enligt Riksrevisionen finns det stora brister i regeringens och Statens jordbruksverks (Jordbruksverket)
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen är inlämnad

Händelser

Inlämnad: 2021-09-13 Bordlagd: 2021-09-14 Hänvisad: 2021-09-15 Motionstid slutar: 2021-09-29

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.