Riksrevisionens rapport om statens bolagsinnehav

Skrivelse 2016/17:184

Regeringens skrivelse 2016/17:184

Riksrevisionens rapport om statens

Skr.

bolagsinnehav

2016/17:184

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 11 maj 2017

Stefan Löfven

Mikael Damberg

(Näringsdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

Riksrevisionen har granskat regeringens arbete med att bedöma och upprätthålla aktualiteteten i motiv, syfte och mål med de statliga bolagsinnehaven.

I skrivelsen går regeringen igenom rapporten och redovisar sin bedömning av Riksrevisionens iakttagelser och rekommendationer samt redovisar vilka åtgärder som vidtagits med anledning av dessa.

1

Skr. 2016/17:184

Innehållsförteckning

1

Ärendet och dess beredning ..............................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2017-05-11 Bordlagd: 2017-05-11 Hänvisad: 2017-05-12 Motionstid slutar: 2017-05-26

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.