Riksrevisionens rapport om statens planering av höghastighetsjärnvägar

Skrivelse 2019/20:133

Regeringens skrivelse 2019/20:133

Riksrevisionens rapport om statens planering av

Skr.

höghastighetsjärnvägar

2019/20:133

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 19 mars 2020

Stefan Löfven

Tomas Eneroth (Infrastrukturdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser och rekommendationer som Riksrevisionen har gjort i rapporten Att tänka efter före – statens planering av höghastighetsjärnvägar (RiR 2019:31)

1

Skr. 2019/20:133

Innehållsförteckning

1

Ärendet och dess beredning ..............................................................

3

2

Riksrevisionens iakttagelser..............................................................

3
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

statustext: Skrivelsen bereds i utskott Inlämnad: 2020-03-20 Bordlagd: 2020-03-24 Hänvisad: 2020-03-25 Motionstid slutar: 2020-04-08

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.