Riksrevisionens rapport om statens styrning mot en likvärdig betygssättning i grundskolan

Skrivelse 2011/12:57

Regeringens skrivelse 2011/12:57

Riksrevisionens rapport om statens styrning mot en

Skr.

likvärdig betygssättning i grundskolan

2011/12:57

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 15 december 2011

Fredrik Reinfeldt

Jan Björklund

(Utbildningsdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

Skrivelsen innehåller regeringens bedömningar om åtgärder med anledning av Riksrevisionens granskningsrapport Lika betyg, lika kunskap? En uppföljning av statens styrning mot en likvärdig betygssättning i grundskolan (RiR 2011:23).

Regeringen instämmer i Riksrevisionens iakttagelse att betygssättningen fortfarande inte sker på ett likvärdigt sätt. Införandet av ett nytt regelverk med bl.a. en ny skollag, nya läroplaner med kunskapskrav,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2011-12-21 Bordläggning: 2012-01-16 Hänvisning: 2012-01-17 Motionstid slutar: 2012-01-31

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.